مقالات چاپ شده در مجلات
معتبر داخلي يا خارجي

رديف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

شماره وجلد

 1.  

کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در حذف فنل از محلولهای آبی

محمد ملکوتیان،مهدی اسدی

مجله آب و فاضلاب

، سال بيست و دوم، شماره 79

 1.  

بررسی میزان سرب در رژلب های مایع و جامد عرضه شده در شهر کرمان در سال 1388

محمد ملکوتیان،ملیحه پورشعبان مازندرانی ، مریم اسکندری ،رضوان پورمحی آبادی

مجله پزشكي هرمزگان

سال شانزدهم شماره سوم

 1.  

تولید الکتریسیته از طریق تصفیه فاضلاب شبیه سازی شده صنایع غذایی با استفاده از سلول سوخت میکروبی دو محفظه ای با استفاده از غشای نافیون

محمد ملکوتیان،محمدمهدی امین ،حسین جعفری منصوریان ،نعمت ا... جعفرزاده

سلامت و محيط ايران

دوره 4, شماره 4 - ( 12-1390 ) ص. 385-400

 1.  

بررسی کارایی حذف نیترات در آب شرب با استفاده از نانو ذره آهن و تعیین شرایط بهینه

محمد ملکوتیان،کامیار یغمائیان،مهسا طاهر گورابی

طلوع بهداشت

سال دهم شماره دوم

 1.  

بررسی کارایی نانو فیلتر در حذف کلسیم و منیزیم از نمونه مصنوعی آب در شرایط بهره برداری مختلف

محمد ملکوتیان،امیرحسین محوی،علی فاتحی زاده،محمدحسن احرامپوش

طلوع بهداشت

سال نهم شماره چهارم

 1.  

Isotherms and Kinetics studies of biosorption nickel (II) and chromium ( IV)from aqueous solution by dried activated sludge

محمد ملکوتیان،کمال قدیری،نادر یوسفی،علی فاتحی زاده

International Journal of Environmental Health Engineering (IJEHE)

Vol.1 , Issue: 1

 1.  

بررسی میزان آگاهی و عملکرد کادر درمانی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در زمینه آسیب های ناشی از سرسوزن

سید محسن نژاد قادری ،حسین صافی زاده ،نرگس خانجانی

بهداشت و توسعه

دوره 1، شماره 1

 1.  

مواجهه محیطی و شغلی با سرب در ایران:یک مرور سیستماتیک

عبدالعلی گلپایگانی،نرگس خانجانی

 

بهداشت و توسعه

دوره 1، شماره 1

 1.  

Electrocatalytic Determination of Carbidopa and Acetaminophen Using a Modified Carbon Nanotube Paste Electrode

هادی محمودی مقدم

 International Journal Of Electrochemical Science

 6 (2011) 6557 - 6566

 1.  

بررسی کیفیت آب های معدنی بطری شده در سطح شهر کرمان در سال 1388

مهشید لولویی ،فرزانه ذولعلی

مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 10 شماره 3

 1.  

Molecular genetic identification and metal biosorption by a Geobacillus genospecies IRKM1 isolated from Deeymand hot spring ,Kerman, Iran

آسیه دخانی،محمدرضا شکیبایی،آزیتا خسروان،عزت اصغرانی،مجید مقبلی

International Journal of Environmental Health Engineering

Vol. 1, No xx (2012)

 1.  

In Vitro antimicrobial activity of Salvadora persica extract on Helicobacter pylori strains isolated from duodenal ulcer biopsies

احسان میرکماندار ،محمد رضا شکیبایی ،سعید عادلی ،میترا مهربانی ،محمد مهدی حیات بخش،سعید اسماعیلیان

Microbiology Research

 

Vol. 3, No 1 (2012)

 1.  

بررسی میزان سرب ، کادمیوم ، نیکل و روی در ماهی های کنسرو شده جنوب ایران

دکتر محمد ملکوتيان ، مهسا طاهرگورابی ، محمد دانش‌پژوه ، کيومرث اميرطاهری

مجله پزشکی هرمزگان

جلد 16 شماره 6 صفحات 445-451

بهمن و اسفند91

 1.  

بررسی میزان سرب در آبنبات ،شکلات و آدامس عرضه شده در شهر کرمان و مقایسه آن با مقادیر مجاز ارائه شده توسط FDA

محمد ملکوتیان ،محمود نکویی مقدم ،آزاده جنتی ،ملیحه پور شعبان مازندرانی

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

سال يازدهم، شماره دوم

 1.  

 Simultaneous Voltammetric Determination of Norepinephrine and Acetaminophen at the Surface of a Modified Carbon Nanotube Paste Electrode

هادی محمودی مقدم، هادی بیت الهی

International Journal Of Electrochemical Science

 6 (2011) 6503 - 6513

 1.  

بررسی کیفیت آب شرب بردسیر در سال هاي 88 و89

محمد ملکوتیان ، جمشید مومنی

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

، دوره يازدهم، مهر و آبان ١٣٩١

 1.  

بررسي مسايل موجود در برنامه كنترل سل ايران : يك مطالعه كيفي

محمود موسی زاده ، نرگس خانجاني

مجله تحقيقات كيفي در علوم سلامت

/سال 1/شماره 3/ پاييز 1391

 1.  

بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در کاهش بار آلی شیرابه مرکز دفن شهر قم

محمد ملکوتیان 1 ، حسن ایزانلو 2 ، مریم مصرقانی 3 ، محمدمهدي امام جمعه 4

مجله سلامت و محیط

دوره 5 , شماره 1 , تابستان 91 , ص : 216-226

Isc

 

 1.  

کارايي فرايند فتوکاتاليستي با نانو ذرات سيليکا در مقايسه با زيرکونيا در حذف نيکل دو ظرفيتي از محلول هاي آبي و تعيين شرايط بهينه حذف

ملكوتيان محمد*,هاشمي چليچه مجيد

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

مهر 1391; 22(93):87-96

Cinhal

 

 1.  

بررسی پتانسيل خوردگی و رسوب گذاری آب شرب شبکه توزيع شهر کرمان

محمد ملکوتيان ، علی فاتحی زاده ، الهام ميدانی

 

طلوع بهداشت

سال 11 , شماره 3 ,

Isc

بهمن 91 , ص: 1-10

 1.  

بررسی کارائی نانوذره هیبریدی TiO2/SiO2 در حذف سرب از فاضلاب سنتتیک و مطالعه موردی صنعت   رنگ سازی بینالود کرمان

محمد ملکوتیان1 ،لاله راننده کلانکش2، مهشید لولوئ3

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

(244-254) دوره بيست و دوم شماره 98 اسفند سال 1391

 1.  

بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی اشرشیاکلی و تعیین سینتیک آن

 

محمد ملکوتیان1 بهنام حاتمی2

 فصلنامه طلوع بهداشت

سال 12 شماره اول بهار 92 شماره مسلسل 38  صفحه 1-13

 1.  

Level Changes of Traffic Noise in Kerman City, Southeast Iran

M Malakootian, M Ahmadian, K Yaghmaeian, S Dowlatshahi, MRG Ravandi

Iranian Journal of Public Health

2012, 41 (1), 107-113

 1.  

تولید بیودیزل با پرورش جلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا در حضور کاتالیزور آنزیمی

 محمدملکوتیان1،بهنام حاتمی2

فصلنامه سلامت و محيط

 

دوره 5 ، شماره اول، تابستان 91 ، صفحه216 -226

 1.  

بررسی کارائی نانوذرات سیلیکون در جذب اسیدهیومیک موجود در آب

محمد ملکوتيان ، لاله راننده کلانکش

سلامت و محیط

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

بررسی اثر کاتیونهای Ca2+,Mg2+ بر کارآیی حذف اسید هیومیک توسط فرایندUV/TiO2

محمد ملکوتیان * 1،کامیار یغمائیان2،فاطمه منصوری3

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

Hexavalent Chromium Removal By TiO2 Photocatalytic Reduction And The Effect Of Phenol And Humic Acid On Its Removal Efficiency

دکتر محمد ملکوتیان1  فاطمه منصوری2

International Journal of Environmental Health Engineering

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

ارزیابی کارایی فرایند فنتون در حذف کروم، COD و کدورت از فاضلاب صنایع آبکاری

محمد ملکوتیان ؛ 2حسین جعفری منصوریان؛ 3سمیه موسوی؛ 4محمد دانش‌پژوه

 

فصلنامه علمی-پژوهشی آب و فاضلاب

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

بهینه سازی استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل : اثر نوع حلال و خشک نمودن بیوماس

محمدملکوتیان1، بهنام حاتمی2

مجله سلامت و محیط، فصلنامه ي علمی پژوهشی

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

بررسي تصفيه فاضلاب صنايع لبني و توليد الکتريسيته از آن با استفاده از فناوري سلول سوخت ميکروبي دو محفظه اي

 محمدملکوتیان1،بهنام حاتمی2

مجله علمي پژوهشي محیط شناسی دانشگاه تهران

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

مقايسه کارايي فرايند هاي فتوکاتاليستي UV/ZrO2 و UV/ZrO2/H2O2 در حذف سيانيد(-CN ) از محلولهاي آبي

محمدملکوتیان1،مجيد هاشمي چليچه2

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

تعیین میزان فلزات سمی سرب، کادمیوم، آلومینیوم و بازدارنده­های کلسیم و روی در شیرخشک و غذای کودک عرضه شده در ایران

محمد ملکوتیان1، عبدالعلی گلپایگانی2

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

 

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

اثر محیط کشت بر روی رشد سلولی، کمیت و کیفیت بیوماس در میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل(سوخت سبز)

 محمدملکوتیان1،بهنام حاتمی2

فصلنامه طلوع بهداشت

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

بررسی میزان آلاینده های هوا در محیط پیرامون مجتمع صنعتی بارز

محمدملکوتیان1،جمشیدمومنی2، شیدوش دولتشاهی 3

 

فصلنامه طلوع بهداشت

پذیرش و نوبت چاپ

 1.  

بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی در شهر رفسنجان در سال 1391-1390 : گزارش کوتاه

محمدملکوتیان1 ، محمدمبینی لطف آباد 2

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

پذیرش و نوبت چاپ