۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۳ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۳۱ خرداد   

جدول اطلاعات علمی مرکز

جدول اطلاعات علمی واحد تحقیقات ( مرکز - پژوهشکده - پژوهشگاه ) مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

 سال تصویب واحد تحقیقات : 1392

نام واحد تحقیقات : مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

نام دانشگاه علوم پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سال تصویب واحد تحقیقات ( اصولی ) :  1392

آدرس سایت واحد تحقیقات :  eherc.kmu.ac.ir

ریف

سال

 

شاخص ها

سال اول 1393

2014

سال دوم 1394

2015

سال سوم 1395

2016

سال چهارم 1396

2017

سال پنجم 1397

2017

1

امتیاز کل

66/507

44/344

37/347

03/125

34/108

2

تعداد کل مقالات

28

42

46

50

35

3

تعداد مقالات ISI

5

10

12

28

31

تعداد مقالات PubMed

1

1

5

8

2

تعداد مقالات Scopus

1

4

5

4

1

تعداد مقالات علمی-پژوهشی سایر نمایه ها

21

27

24

10

-

4

تعدادنویسنده نفر اول یا نویسنده مسئول

23

41

36

39

 

5

تعدادنویسنده نفر دوم به بعد

5

1

10

11

 

6

تعداد کتاب لاتین

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

بیش از 2000 کتاب الکترونیک

 بیش از 2000 کتاب الکترونیک

 بیش از 2000 کتاب الکترونیک

7

تعداد کتاب فارسی

84

84

84

84

84

8

تعداد پایان نامه

11

9

6

10

 

9

نمره Z

11/0

77/0

 54/0

09/0-

20/0-