۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۲ آذر   

چاپ و انتشار کتاب "انرژی در قرن بیست و یکم"

 

 

                                           

 

 

به استحضار می ­رساند کتاب باعنوان ( انرژی در قرن 21) زیر نظر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان توسط جناب آقایان دکتر محمد ملکوتیان و دکتر مجید هاشمی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و  گروه بهداشت محیط این دانشگاه ترجمه و منتشر شده است.

هدف از ترجمه این کتاب ایجاد درکی بیشتر از انواع انرژی برای اساتید، مدیران و مسئولین بوده و نهایتا جلب توجه ایشان به این نکته مهم که در ایران زمینه بهره ­برداری از  کدام یک از منابع انرژی کم مخاطره­ تر و همچنین از نظر اقتصادی به صرفه­ ترمی ­باشد.

جهت تهیه کتاب با مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان با شماره تلفن های 0331325128 و 03431325435 تماس حاصل فرمایند.