۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

 

 

فرهنگ تشریحی اصطلاحات و اختصارات ارزیابی اثرات زیست محیطی

پدیدآورندگان: محمد ملکوتیان، سیدیاسر هاشمی
سال انتشار: ۱۳۹۳
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: علوم پزشکی کرمان
ناشر: انتشارات خانیران
شابک: ۹۸۷۶۰۰۵۶۲۱۷۰۹