۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد   

کارگاه داوری و نقد مقاله

 

      فایل  کارگاه داوری و نقد مقاله مورخ 1/3/98 خانم دکتر مریم فرجی را میتوانید از اینجا دانلود کنید.