۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ يکشنبه ۷ مهر  
کارگاه "چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"

کارگاه "چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"

   فایل  کارگاه داوری و نقد مقاله مورخ 6/7/98 خانم دکتر مریم فرجی را میتوانید از اینجا دانلود کنید.