۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين   
دستورالعمل گندزدایی محیطی مراکز درمانی و غیر درمانی دارای آلودگی احتمالی با ویروس SARS-CoV-2

دستورالعمل گندزدایی محیطی مراکز درمانی و غیر درمانی دارای آلودگی احتمالی با ویروس SARS-CoV-2

دستورالعمل گندزدایی محیطی مراکز درمانی و غیر درمانی دارای آلودگی احتمالی با ویروسSARS-CoV-2 را از اینجا دانلود کنید