۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
کارگاه داوری و نقد مقاله
۱۴۰۰ شنبه ۲۶ تير
کارگاه داوری و نقد مقاله
کارگاه داوری و نقد مقاله
برگزاری کارگاه داوری و نقد مقاله
۱۴۰۰ شنبه ۱۹ تير
برگزاری کارگاه داوری و نقد مقاله
برگزاری کارگاه داوری و نقد مقاله
کارگاه Design Expert
۱۴۰۰ شنبه ۱۹ تير
کارگاه Design Expert
کارگاه  Design Expert
برگزاری کارگاه Design Expert
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۳ تير
برگزاری کارگاه Design Expert
برگزاری کارگاه  Design Expert
ایندکس مجله Environmental Health Engineering and Management Journal در پایگاه Scopus
۱۳۹۹ شنبه ۲۳ فروردين
ایندکس مجله Environmental Health Engineering and Management Journal در پایگاه Scopus
ایندکس مجله Environmental Health Engineering and Management Journal در پایگاه Scopus
دستورالعمل گندزدایی محیطی مراکز درمانی و غیر درمانی دارای آلودگی احتمالی با ویرو...
دستورالعمل گندزدایی محیطی مراکز درمانی و غیر درمانی دارای آلودگی احتمالی با ویروس SARS-CoV-2
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
دستورالعمل گندزدایی محیطی مراکز درمانی و غیر درمانی دارای آلودگی احتمالی با ویروس SARS-CoV-2
دستورالعمل گندزدایی محیطی مراکز درمانی و غیر درمانی دارای آلودگی احتمالی با ویروس SARS-CoV-2
کارگاه "چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"
کارگاه "چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"
۱۳۹۸ يکشنبه ۷ مهر
کارگاه "چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"
کارگاه "چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"
برگزاری کارگاه " چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
برگزاری کارگاه " چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"
برگزاری کارگاه " چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسیم؟"
کارگاه داوری و نقد مقاله
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
کارگاه داوری و نقد مقاله
کارگاه داوری و نقد مقاله
کارگاه مقاله نویسی
۱۳۹۸ شنبه ۲۱ ارديبهشت
کارگاه مقاله نویسی
کارگاه مقاله نویسی