۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي    تعداد بازدید : 2696

اساسنامه مرکز

                                                                        بسمه تعالی                                                                                              
                                                  معاونت تحقیقات و فن اوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
                                                         مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط
                                            << اساسنامه مصوب مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط >>
 
مقدمه:
به منظور گسترش پژوهش، افزایش تولید علم و بومی سازی و همچنین تحقیقات بنیادی و کاربردی، ارتقاء سطوح برنامه های موجود مهندسی بهداشت محیط و ایجاد برنامه های جدید و راهکارهای علمی مبتنی بر نتایج تحقیقات در جهت حفاظت از محیط زیست بمنظور ارتقاء سطح بهداشت عمومی  جامعه مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان تاسیس و اساسنامه آن به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت تا به مورد اجرا گذاشته شود.
 
ماده ۱- اهداف:
ارائه راهکارهای علمی و جدید در جهت تدوين و اجراي صحيح برنامه‌‌هاي بهداشتی مرتبط، در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
توسعه پژوهش های بنیادی ، کاربردی و جامعه محور در زمینه مهندسی بهداشت محیط و محيط زيست در جهت افزایش تولید علم
ایجاد برنامه های جدید مبتنی بر نتایج تحقیقات بمنظور ارتقاء سطح بهداشت عمومی  جامعه
تولید و گسترش راهکارهای علمی جدید و ارتقاء روشهای موجود در جهت حفاظت از محیط زیست
ترویج مباحث بهداشت محیطی در سطح جامعه و افزایش آگاهی اجتماعی در این زمینه
افزایش شاخص تولید مقالات پژوهشی مرتبط در سطح ملی و بین المللی
توسعه و گسترش تحقیقات جدید بین رشته ای در زمینه بهداشت محیط  و سایر علوم
افزایش سطح دانش، پژوهش و فن آوري و گسترش برنامه های جدید در جهت فراهم ساختن محيطي سالم
افزایش توانايي‌هاي لازم جهت شناخت، بهسازي و بهداشت محيط زيست
تقویت خلاقیت و نگرش بهداشتي و به كار‌‌گيري راهکارهای علمی جدید در جهت بهره وري منطقي از بهداشت محيط و محيط زيست
 
ماده ۲- وظایف:
۱-     شناسایی نیازهای تحقیقاتی بهداشت محیطی و برنامه ریزی برای اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با این نیازها
۲-     اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه بهداشت محیط
۳-      تحقیق در خصوص منابع آلاینده آب، هوا و خاک و ارائه روشهای جدید کاهش منابع آلاینده و بکارگیری روشهای جدید تصفیه
۴-     بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتهای علمی در تمامی مراحل انجام فعالیتهای پژوهشی
۵-     شناسایی وضعیت آلاینده ها و سایرعوامل محیطی و مرتبط با بهداشت محیط و تعیین اثرات آنها بر بهداشت و سلامت جامعه و پیشنهاد راهکارهای مناسب در این خصوص
۶-      شناسایی نیازهای تحقیقاتی در زمینه بهداشت محیط و برنامه ریزی برای اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با این نیازها
۷-     جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
۸-     تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بهداشت محیط و مسائل مربوط به آن در سطوح مختلف علمی
۹-     ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین در جهت ارتقای کیفی پژوهشهای زیست محیطی و بهداشتی
۱۰- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مرتبط با بهداشت محیط در داخل و خارج کشور به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب برای توسعه پژوهشهای زیست محیطی و بهداشتی
۱۱- برگزاری همایش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی در مورد مسائل مختلف بهداشت
۱۲- ارزیابی اثرات زیست محیطی و بهداشتی پروژه ها  در جهت تحقق اهداف مندرج در پیوست سلامت
ماده ۳- ارکان مراکز عبارتند از :
الف) شورای عالی مرکز
ب) رئیس مرکز
ج)شورای پژوهشی مرکز
د) اعضای مرکز
 
ماده ۴- شوراي عالی مرکز، عالیترین مرجع تصمیم گیري در مرکز میباشد . تعداد اعضاء شورا هفت نفر بشرح ذیل می باشند:
۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یا نماینده ایشان
۲- معاون تحقیقات و فن اوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یا نماینده ایشان
۳-رئیس مرکز بعنوان دبیر شورای عالی مرکز
۴- سه نفر از اعضاء مرکز، از متخصصین مهندسی بهداشت محیط ترجیحا از گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت کرمان به پیشنهاد رئیس مرکز و تائید و ابلاغ معاون تحقیقات و فن اوری دانشگاه
۵- مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط در دانشگاه
تبصره ۱: اعضاء بند ۱ ، ۲ ،۳ و ۵ به تبع مسئولیت عضو خواهند بودو نیازی به ابلاغ ندارند.
ماده ۵- وظایف شورای عالی مرکز بشرح زیر می باشد:
۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
۲- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز
۳-بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز درمحدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
۴- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات
۵-پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
تبصره۱ : مصوبات شورای عالی مرکز براساس سیاستها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود .
تبصره۲ : جلسات شورای عالی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات حداقل با چهار رای مثبت از کل اعضا  مصوب بوده و با موافقت یکی از اعضاء  بند ۱ و یا بند ۲ ماده ۴ قابل اجراست.
ماده۶- رئیس مرکز از بین متخصصین دارای مدرک Ph.D رشته مهندسی بهداشت محیط با حداقل مرتبه دانشیاری از بین اعضای مرکز توسط شورای عالی مرکز  انتخاب و با حکم ریاست دانشگاه علوم پزشکی هر چهارسال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است .در شروع کار مرکز و بدو تاسیس مرکز و قبل از تشکیل شورای عالی  رئیس مرکز با پیشنهاد معاون تحقیقات و فن اوری و ابلاغ ریاست دانشگاه منصوب خواهد شد.
 
ماده ۷- وظایف رئیس مرکز :
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز و رئیس شورای پژوهشی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی،  مصوبات شورای عالی و خط و مشی ها و سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید . رئیس مرکز مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در مرکز می باشد.
 
ماده ۸- شوراي پژوهشی مرکز بالاترین مرجع تصمیم گیری در مورد طرح های تحقیقاتی مرکز خواهد بود.
 
ماده ۹- اعضاء شورای پژوهشی مرکز شامل ۵ نفر می باشند که ترکیب این اعضا به شرح ذیل میباشد:
  الف- رئيس مرکز به عنوان رئيس شورای پژوهشی مرکز

  ب- دبير شورای پژوهشی مرکز

  ج- ۳ نفر از اعضاء يا پژوهشگران مرکز با انتخاب رئيس مرکز

تبصره۱:   اعضاي شوراي پژوهشی مرکز توسط رئیس شورا به گونه اي انتخاب میشوند که زمینه های مختلف تحقیقاتی مرکز پوشش داده شود .
تبصره۲ : حکم اعضاي شوراي پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تائید و ابلاغ معاون تحقیقات و فن اوری دانشگاه به مدت ۲ سال صادر میگردد و تمدید آن بلامانع است .
تبصره۳ : اعضاي شوراي پژوهشی بایستی حداقل در سه طرح تحقیقاتی مشارکت داشته و دوره های روش تحقیق را گذرانده باشند و حداقل دارای یک مقاله ISI در سه سال اخیر باشد. تداوم عضویت در شورای پژوهشی نیز مستلزم دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در هر سال در مجلات علمی و پژوهشی کشور بعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول با افیلیشن مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط خواهد بود.
تبصره۴ : دبير شورای پژوهشی مرکز از میان اعضاي اصلی  مرکز  توسط رئیس مرکز منصوب میگردد .
تبصره۵ : دبیر شوراي پژوهشی مرکز موظف به پیگیري تشکیل به موقع جلسات، تهیه صورتجلسات و پیگیري انجام مصوبات شورا میباشد .
تبصره۶ : دبیر شوراي پژوهشی مرکز بایستی حائز شرایط ذیل باشد :
۱- مشارکت در اجراي ۳ طرح تحقیقاتی
۲- انتشار حداقل ۲ مقاله درمجلات معتبر در ۵ سال گذشته
 
ماده ۱۰- وظايف شورای پژوهشی مرکز به شرح ذیل میباشد:
۱- تصويب طرح های تحقيقاتی
۲- نظارت بر كيفيت و حسن اجراي طرح‌هاي پژوهشي
۳- بررسی و ارائه گزارش های ‌سالانه فعالیت های پژوهشی مركز
۴- تدوين‌ برنامه ‌سالیانه و برنامه‌هاي ‌دراز مدت پژوهشی مركز ازطريق‌ رئيس‌ مركز
۵- بررسی و تصويب بودجه پژوهشی مالی مرکز
۶- تصويب سياست های انتشاراتی مرکز شامل چاپ کتاب، مقالات، نشريات علمی، برگزاری دوره های آموزشی، کارگاهها کنگره و شرکت در سمينارهای مرتبط
۷-ایجاد تسهیلات، مساعدت و همکاری با مدیر مسئول، رئیس هیات تحریریه و هیات تحریریه مجلات مرکز
۸- ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضاء و امتیاز بندی آنان از این نظر
۹-آموزش و راهبری برنامه ها و دوره های دکتری پژوهشی  (Ph.D by research) و سایر دوره های مشابه
ماده ۱۱- ضوابط تشکیل جلسات شوراي پژوهشی مرکز به شرح زیر میباشد :
۱- شوراي پژوهشی مرکز حداقل هر هفته حسب مورد تشکیل جلسه میدهد و در صورت لزوم و به صلاحدید رئیس مرکز جلسات فوق العاده نیز برگزار میشود.
۲- جلسات شورا با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات حداقل با سه رای مثبت از کل اعضا قابل اجراست.
۳- مصوبات شوراي پژوهشی مرکز طی صورتجلسه  به امضاء شرکت کنندگان حاضر در جلسه خواهد رسید.
 
ماده ۱۲- اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو اصلی و عضو پیوسته بشرح زیر می باشد :
الف ) اعضاء اصلی: اعضاء هیات علمی مرکز و گروه بهداشت محیط، کارشناسان و پژوهشگرانی که حداقل ۴۰ ساعت در هفته در مرکز حضور داشته و به فعالیت  تحقیقاتی اشتغال داشته باشند.
ب ) اعضاء پیوسته: اعضاء هیات علمی سایر مراکز تحقیقاتی یا گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خواهند بود که با حفظ عضویت اصلی در واحد محل خدمت خود بنا به درخواست مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط  به موجب حکم ریاست دانشگاه  به عضویت مرکز در می آیند.
تبصره ۱ : هر یک از اعضا مرکز بایستی به پیشنهاد رئیس مرکز و تائید معاون تحقیقات و فن اوری و با حکم ریاست دانشگاه به عضویت پذیرفته شوند.
تبصره ۲ : در احکام اعضاء نیازی به ذکر اصلی و پیوسته بودن نیست. احکام کارگزینی اعضاء ملاک عضویت اصلی و پیوسته بودن بر اساس بند الف و ب خواهد بود.
 
 
ماده ۱۳- منابع مالی مرکز :
  الف ) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
  ب ) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
  ج ) اعتبارات دولتی در حد تخصیص
د) اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های تحقیقاتی
 
اساسنامه مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط با ۱۳ ماده و  ۱۱ تبصره به پیشنهاد رئیس مرکز آقای دکتر محمد ملکوتیان (اولین رئیس) پس از تایید معاون محترم تحقیقات وفن اوری دانشگاه جناب آقای دکتر رضا ملک پور در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ مورد موافقت وتصویب رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان جناب آقای دکتر عبدالرضا صباحی قرار گرفت و از تاریخ تصویب اجراییست. روند تغییرات و اصلاحات آن نیز مشمول همین فرایند خواهد بود.

نظر شما :
captcha