۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ آبان    تعداد بازدید : 2836

اعضای شورای پژوهشی

خانم دکتر نرگس خانجانی (رئیس شورا)

استاد گروه گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر علیرضا نصیری (دبیر شورا)

 دکتری شیمی آلی  و پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر محمود نکوئی مقدم

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر علی اسدی پور

دانشیار شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر نوذر نخعی

استاد ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ دانشگاه علوم پزشکی کرمان


 
 
   

 

نظر شما :
captcha