۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۸ خرداد    تعداد بازدید : 4259

پژوهشگران مرکز

آقای دکترعلیرضا نصیری 
 دکتری شیمی آلی
پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nasiri_a62@yahoo.com

خانم نجمه امیرماهانی  
 دکتری شیمی آلی
پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
mahan16095@yahoo.com

 

خانم غزال یزدان پناه

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

پژوهشگر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ghazal.yazdanpanad@gmail.com

نظر شما :
captcha