۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر   

رديف

عنوان مقاله

مشخصات همايش

نویسندگان

نام همايش

سطح

محل برگزاري

سال

1

بررسی تاثیرنانوذرات هیبریدیTiO2/SiO2بر روی حذف کادمیوم از فاضلاب صنعتی

پانزدهمین همايش ملي بهداشت محيط

ملی

گیلان

1391

محمد ملکوتیان، لاله راننده کلانکش، مهشید

2

مقایسه کارایی فرایند فتوکاتالیستی با نانو ذرات سیلیکا sio2وزیرکونیا (Zro2) در حذف نیکل دوظرفیتی از محلولهای آبی و تعیین شرایط بهینه حذف

پانزدهمین همايش ملي بهداشت محيط

ملی

گیلان

1391

محمد ملکوتیان،

مجید هاشمی

3

حذف اسید هیومیک با استفاده از فرایند فتوکاتالیتیکی  TiO2و تاثیرکاتیونهای Ca2+,Mg2+ بر کارایی حذف

پانزدهمین همايش ملي بهداشت محيط

ملی

گیلان

1391

محمد ملکوتیان، کامیار یغمائیان، فاطمه منصوری

4

بررسی سیستم مدیریت پسماندهای صنعتی در شهرک صنعتی 2 خضراء کرمان

ششمين همايش ملي و اولين همايش بين المللي مديريت پسماند

ملی و بین المللی

مشهد

1391

محمد ملکوتیان، نرگس خانجانی

5

بررسی مدیریت پسماندهای صنعتی(عناصر موظف)در شهرک صنعتی رفسنجان

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

تبریز

1392

محمد ملکوتیان ،

محمد مبینی

6

بررسی ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتریایی اسانس رزماری بر روی اشرشیاکلی و تعیین سینتیک اثر آن

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

تبریز

1392

محمد ملکوتیان ،

بهنام حاتمی

7

مطالعه اثر نوع حلال و خشک نمودن زیست توده بر  استخراج لیپید از میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

تبریز

1392

محمد ملکوتیان ،

بهنام حاتمی

8

اثر محیط کشت بر روی رشد سلولی، کمیت و کیفیت بیوماس در میکروجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا جهت تولید بیودیزل(سوخت سبز)

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

تبریز

1392

محمد ملکوتیان ، بهنام حاتمی ،شیدوش دولتشاهی،احمد رجبی زاده

9

دزیمتری سنگهای ساختمانی (گرانیت، مرمریت،آهکی و چینی)عرضه شده در شهر کرمان از نظر تابش پرتو گاما در سال 1392

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

تبریز

1392

محمد ملکوتیان ،مریم صادقی

10

بررسی غلظت فلزات سنگین (مس ،کروم ، کادمیوم و روی)در محصول زعفران خراسان جنوبی

شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

تبریز

1392

مریم خدادادی،محمد ملکوتیان ،رسول خسروی،حدیقه دری،سرور صفا،

11

بررسي امكان استفاده از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر كرمان براي فضاي سبز و كشاورزي

کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

ملی

شيراز

1392

فرزانه صفا، محمد ملکوتیان،فردوس کرد مصطفی پور

12

حذف فتوکاتالیستی ارتوکلروفنل از محلولهای آبی با استفاده از خاکستر فرار اصلاح شده - دی اکسید تیتانیوم

هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

بوشهر

1393

محمدملکوتیان، علیرضامصداقی نیا

شیما رضایی

13

حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی با استفاده از خاکستر فرار اصلاح شده نیروگاه سوخت فسیلی زرند کرمان

هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

بوشهر

1393

محمدملکوتیان،

شیما رضایی

14

بررسی کارایی حذف2- کلروفنل از محیط آبی با استفاده از خاکستر فرار اکسید شده

هفدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

بوشهر

1393

محمدملکوتیان، علیرضامصداقی نیا

شیما رضایی

15

بهینه سازی حذف فسفات با نانو ذره آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر سپولیت با استفاده از روش رویه سطح پاسخ (RSM)

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، مژگان دانشخواه، هیوا حسینی

16

بررسی حذف هیدروکسی بنزن از محیط­های آبی از طریق فرآیند جذب سطحی: مطالعه عملکرد نانو ذرات حاصل شده از خاکستر آلوئه­ورا و کهور به­عنوان جاذب­های جایگزین ارزان قیمت

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، حسین جعفری منصوریان، مصطفی علیزاده

17

بررسی کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته به روش پراکسون به منظور حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محیط­های آبی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، خدیجه گل میرزایی

18

مطالعات سینتیک و ایزوترم جذب متیلن بلو از محلول­های آبی توسط خاکستر فرار فعال شده

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

شیما رضایی، محمد ملکوتیان، افشین ملکی

19

بررسی کارایی خاک رس حامل نانو ذره آهن صفر ظرفیتی در حذف نیترات از محلول­های آبی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، کامیار یغماییان، سید یاسر هاشمی، محمد هادی فرپور

20

بررسی کارایی فرآیند فتوفنتون در حذف سورفاکتانت آنیونی سدیم دسیل سولفات از محلول­های آبی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، نعمت الله جعفرزاده، عباس دهداری راد

21

حذف روی (Zn+2) در فاضلاب­های صنعتی با استفاده از جاذب بیولوژیکی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، ذبیح الله یوسفی، زهرا خداشناس لیمونی

22

بررسی کارایی نانو ذرات پراکسید کلسیم در حذف ماده رنگ­زای راکتیو قرمز 198 از فاضلاب صنایع نساجی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، علی اسدی پور، سمیه محمدی سنجد کوه

23

بررسی کارایی جاذب لیکای اصلاح شده (TiO2/LECA) در حذف سدیم دودسیل سولفات از فاضلاب

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، کامیار یغماییان، رسول مومن زاده، یاسر سلطانی نژاد

24

حذف پاراکلروفنل از فاضلاب صنعت زغال شویی توسط نانولوله های کربنی چند جداره اصلاح شده با مخلوط H2SO4/HNO3

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، حکیمه مهدی زاده

25

کارایی روش الکتروفنتون در حذف رنگ متیلن بلو از محیط­های آبی با استفاده از الکترود آهنی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان،

محمد­رضا نبویان

26

تاثیر سولفات بر بار آلی و پارامترهای عمده تاثیر گذار در برکه های تثبیت: مطالعه موردی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، بهنام باریک بین، محمدرضا نبویان

27

بررسی تاثیر فرآیند فتواکسیداسیون O3/UV جهت حذف پارانیتروآنیلین از محلول­های آبی

هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط

ملی

شیراز

1394

محمد ملکوتیان، کبری رجبی زاده، شیدوش دولتشاهی

28

Removal of Methylene Blue from Aqueous solution by Electro-Fenton Processes

ششمین همایش بین المللی رنگ

بین المللی

تهران

1394

M. Malakootian, M.R. Nabavian

29

Removal of acid green 20 from wastewater of textile industries by photo-fenton process

ششمین همایش بین المللی رنگ

بین المللی

تهران

1394

M. Malakootian, A. Dehdari rad

30

Evaluate the performance of advanced oxidation process method for removal of reactive red 198 in aquatic environments

ششمین همایش بین المللی رنگ

بین المللی

تهران

1394

M. Malakootian, K. Golmirzaei

31

Removal of Acid Orange 7 from Aqueous Solutions by Modified Nanoporous MCM-41 Silica

ششمین همایش بین المللی رنگ

بین المللی

تهران

1394

M. Malakootian, M. Macky

32

Coral waste as a low cost sorbent for the removal of reactive red 198 from textile wastewater

ششمین همایش بین المللی رنگ

بین المللی

تهران

1394

A. Nasiri, N. Amirmahani, S. Mohammadi, M. Malakootian

33

Removal of reactive red 198 by calcium peroxide nanoparticles from textile wastewater

ششمین همایش بین المللی رنگ

بین المللی

تهران

1394

M. Malakootian, A. Asadipour, S. Mohammadi Senjedkooh

34

Qualitative And Quantitative Assessment of Wastewater of Pistachio Processing Terminals (Case Study: Kerman City)

Global Conference On New Approaches In Agriculture And Environment With The Focus On Sustainable Development And Safe Products

بین المللی

شیراز

1394

Fatemeh Khademi, Kamyar Yaghmaeian, Mohammad Taheri, Mohammad Ali Hayatabadi, Mohammad Malakootian

35

Comparing the efficacy of UVC/TiO2-13X and UVC/ZnO-13X processes for acetaminophen removal from aqueous solutions

1st international and 19th national conference on environmental health and sustainable development

بین المللی

تهران

1395

Mohammad Malakootian, Mohammad Hassan Ehrampoush,Hiwa Hossaini, Malihe Pourshaban Mazandarani

36

Study of the Performance of Electrocoagulation in Comparison to Electro-Fenton Processes for Discoloration of Methyle Red Dye from Aqueous Solutions

1st international and 19th national conference on environmental health and sustainable development

بین المللی

تهران

1395

M R Nabavian, B Barikbin, M Malakootian

37

بررسی میزان حذف نیکل با استفاده از نانو دندریمرِ پلی آمیدوآمین نسل 4

( PAMAM G4 ) از محلولهاي آبی

دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط

ملی

کرمان

1395

محمد ملکوتیان ، مجید هاشمی، علی طولابی ، علیرضا نصیری

38

Efficiency of Combined Coagulation and Advanced Oxidation Process in the Removal of Cyanide from Aqueous Solution

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Mohammad Malakootian , Mohammad Heidari , Pouria Karimi

39

Evaluation of Removal of Reactive Orange 16 dye Using Psylliumbio Sorbent

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Mohammad Malakootian, Mohammad Reza Heidari

40

Removal efficiency of Nickel and Lead from Industrial Wastewater by Using Microbial Desalination Cell

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Fariba Mirzaienia , Ali Asadipour , Ahmad Jonidi Jafari, Mohammad Malakootian

41

Removal of Bisphenol A from Aqueous Solutions by Modified-Carbonized Date Pits by ZnO Nano-particles

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Neda Javid, Mohammad Malakootian

42

Removal of Nonylphenol from Aqueous Solutions using Carbonized Date Pits Modified with ZnO Nanoparticles

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Neda Javida , Alireza Nasiri , Mohammad Malakootian

43

Uisng Ozonation Process with Calcium Peroxide to Remove Metronidazole Antibiotic from Aquatic Solution

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Zhila Honrmandrad, Ali Asadipour, Mohammad Malakootian

44

Investigation of the type and extent of density of bio-aerosols in the air of educational hospital wards of Kerman city, 2014

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Mohammad Malakootian, Majid Amiri Gharghani

45

The Sulfur Dioxide Adsorption Process by Hydrochloric Acid - Modified Zeolite with and without Iron Oxide Nanoparticles

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Mohammad Malakootian , Ahmad Jonidi Jafari, Mina Mahmoodi meimand

46

The Effect of Life Satisfaction and Demographic Factors on Rural-to-Urban Migration by Using the Logit Model in Rafsanjan City

 

2nd International and 20th National Conference on Environmental Health and Sustainable Development

بین المللی

یزد

1396

Mohammad Malakootian, Maryam ziaabadi, Abedin Iranpour, Fatemeh Hashemi

 

مشاهده بیشتر