۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۴ بهمن   

آزمایشگاه بهداشت پرتوها و حفاظت

آزمایشگاه پژوهشی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی (1)

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی (2)

آزمایشگاه شیمی محیط

آزمایشگاه میکروب شناسی محیط

آزمایشگاه بهداشت هوا

آزمایشگاه  و کارگاه پسماند

آزمایشگاه و کارگاه نمونه سازی سیستم های تصفیه فاضلاب

آزمایشگاه و کارگاه نمونه سازی سیستم های تصفیه آب

آزمایشگاه سم شناسی محیط