۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۸ دي   

مصوبه جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات (دوره دکتری پژوهشی)

 

جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط در ساعت ۱۱ روز شنبه 5/10/1394 به منظور بررسی ضوابط داخلی مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط جهت برگزاری دوره دکتری  پژوهشی تشکیل و موارد ذیل مطرح  و مورد تصویب قرار گرفت:

۱- شرایط ایجاد دوره دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

۱-۱- مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط فقط در رشته و زمینه­ی مصوب مهندسی بهداشت محیط در مقطع دکتری پژوهشی مبادرت به درخواست پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی می نماید بر این اساس استاد راهنمای اول پایان نامه دانشجو علاوه بر شرایط عمومی ذکر شده درآخرین آیین نامه دوره دکتری پژوهشی مصوب پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 14/10/1393 بایستی متخصص بهداشت محیط نیز باشد.

۱-۲- با توجه به ماده ۱۵ آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی موضوع دوره دکتری پژوهشی و هم موضوع پایان نامه های دانشجویان بایستی منطبق با رسالت مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط باشد. لذا این دو مورد منحصرا بایستی در زمینه رشته مهندسی بهداشت محیط مطابق با اساسنامه مرکز باشد.

۱-۳- درخواست های تاسیس مقطع دکتری پژوهشی از طریق مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط بصورت عام از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به وزارتخانه ارسال و درخواست نمی گردد، بلکه با درخواست پذیرش دانشجو لزوما عنوان و حیطه تحقیق و پژوهش (پایان نامه ها) همزمان بایستی ذکر گردد.

۱-۴- با توجه به بند ۴ ماده ۱۴ آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی وجود دستگاه ها و مواد ازمایشگاهی لازم برای انجام پژوهش ها و همچنین با توجه به بند ۶ ماده ۱۴ آیین نامه مذکور عضویت حداقل دو محقق تمام وقت پژوهشی با مدرک دکتری تخصصی یا پژوهشی مرتبط با رشته مهندسی بهداشت محیط در مرکز از جمله شرایط مرکز تحقیقاتی است که بایستی قبل از درخواست تاسیس مقطع دکتری پژوهشی بر اساس موضوع پایان نامه ها محرز گردد.

۱-۵- برای تاسیس و برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهشی استاد راهنمای متقاضی لزوما بایستی عضو تمام وقت و یا پاره وقت مرکز باشد.

۲- شرایط استاد راهنما

۱-۲-با توجه به بند ( ۱-۱) رشته و زمینه تخصصی استاد راهنمای پیشنهاد دهنده و متقاضی پذیرش دانشجو بایستی مهندسی بهداشت محیط باشد.

۲-۲- مطابق بند ۴ ماده ۹ آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی استاد راهنما همزمان نمیتواند هدایت بیش از دو دانشجوی دوره  دکتری پژوهشی را بر عهده بگیرد. همچنین استاد راهنمای پیشنهاد دهنده، به گواهی گروه آموزشی مربوطه نبایستی بیش از سقف مجاز راهبری پایان نامه در مقطع دکتری آموزشی را بر طبق مصوبات شورای عالی گسترش دانشگاه ها (آموزشی) برعهده داشته باشد.

۲-۳- استاد راهنمای پیشنهاد دهنده بایستی در طول دو سال اخیر حداقل ۶ مقاله منتشر شده با نمایه بین المللی ISI یا Pub Med با افیلیشن مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط بعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول به چاپ رسانده باشد.

۲-۴- برای تاسیس و برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهشی استاد راهنما لزوما بایستی عضو تمام وقت و یا پاره وقت مرکز باشد.

۳- شرایط درخواست از طریق استاد راهنما

۳-۱- درخواست کتبی مبنی بر تقاضای پذیرش دانشجو به همراه ضمائم و مستندات مورد نیاز از نظر داشتن شرایط فوق الذکر

۳-۲- ذکر موضوع و عنوان تحقیق و پایان نامه ها که لزوما و منحصرا بایستی در زمینه مهندسی بهداشت محیط باشد اعلام گردد.

۳-۳- موضوع پایان نامه ها در هیاتی مرکب از دو نفر اساتید رشته مهندسی بهداشت محیط به انتخاب شورای مرکز در ردیف استادیاری به بالا ، یکنفر نماینده شورای مرکز،رئیس مرکز و استاد پیشنهاد دهنده  مطرح و به بحث گذاشته می شود و استاد راهنمای پیشنهاد دهنده نیز در این جلسه حق رای دارد. در صورت رای اکثریت این شورا در ارتباط با تطابق موضوع با رشته بهداشت محیط و رسالت مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط و همچنین وجود امکانات ازمایشگاهی و تحقیقاتی مربوطه در مرکز تحقیقات (بند ۴ ماده ۱۴ آیین نامه پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی ) برای انجام پژوهش و تحقق بند ۶ ماده ۱۴  تصویب خواهد شد.این مصوبه پس از تایید شورای مرکز به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت انعکاس به وزارتخانه و درخواست تاسیس و پذیرش دانشجو اعلام خواهد شد

 

نظر شما :
captcha