۱۴۰۱ شنبه ۱۱ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير    تعداد بازدید : 2242

برنامه استراتژیک مرکز

بسمه تعالی

مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

 

مقدمه

سلامت و بهداشت محیط در ابتدا صرفاً به پیشگیری از بیماری های مختلف عفونی واگیردار می پرداخت، اما به تدریج بر دامنه آن افزوده شد و بطور کلی “سلامتی” را در قلمرو خود قرار داد. بهداشت محیط عبارت از کنترل عواملی از محیط زندگی است که به هر شکل روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی فرد تاثیر گذار است. مانند آب ، فاضلاب ، زباله ، هوا ، اماكن ، زباله هاي اتمي ، آلودگي هوا ، لایه ازن ، زباله های بیمارستانی ، آلودگی صوتی، تهديدات بحراني (طبيعي و غير طبيعي) و ....[1, 2] به عبارتي بهداشت محيط، تكوين نظام يافته، ارتقـا و اجـراي معيارهـايي است كه شرايط خارجي مسبب بيماري، ناتواني و سلب آسايش از انسان را كنترل مي كنند. در اين مجموعه معيارهاي ساختار يافته علاوه بر حفظ سلامت و ايمني، جنبه هاي زيبايي شناختي نيز متناسب بـا نيازهـا و انتظارات جامعه هدف گنجانده مي شود. براين اساس مهمترين وظيفه بهداشت محيط، مطالعه عوامل محيطي مضر براي سلامت انسان و تشـخيص و پيشگيري، رفع و كنترل اثرات سوء ناشي از اين عوامل تلقي مي گردد. بهداشت محيط به طور مؤكد سلامت انسان و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلي پيگيري مي كند و كيفيت محيط و حفظ سلامت اكوسيسـتم ها را به طور غيرمستقيم مورد توجه قرار مي دهد [2].

از نظر سازمان جهانی بهداشت [1](WHO) بهداشت محیط توسعه سیستماتیک، ارتقاء و هدایت معیارها به سمت اصلاح یا كنترل عواملی از محیط زیست  انسانی (محیط داخلی و بیرونی) است که می توانند از طریق ایجاد بیماری، ناتوانی یا رنجش و ناراحتی تاثیر سوء بر سلامت جسمی، روحی روانی و سلامت جامعه داشته باشند. البته این تعریف نه تنها شامل عوامل مرتبط با ایمنی و سلامتی بلکه مرتبط با شرایط مطلوب زیبا شناختی محیط، مطابق نیازها و انتظارات اجتماعی است [2, 3].  از طرف دیگر ایجاد نظم و انضباط در سلامت و بهداشت انسان و محیط و حفاظت از آن در زمره فعالیت های این رشته می باشد [2].

بهداشت محیط همواره یکی از فعالیت های مهم سازمان جهانی بهداشت بوده است. این سازمان فعالیت های جدید و رو به رشدی را در راستای حفاظت کیفیت محیط از جمله : آب، هوا، خاک، غذا، حفاظت در برابر پرتو ها و شناسایی و پیش بینی زودرس خطرات ناشی از پیشرفت فناوری ها معطوف نموده است [3].

گروهها و سازمانها براي خود هدفهایی را در نظر میگیرند و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما چه اتفاقی میافتد که نتایج بدست آمده در خصوص میزان تحقق اهداف آرزوها آنقدر متفاوت است؟ پاسخ به این سوال، خیلی سخت نیست! بنظر میرسد که آرزوها و هدفها براي محقق شدن به پیش نیازهایی محتاج هستند که بسیاري از افراد، گروهها و سازمانها از آنها آگاهی دارند. مواردي نظیر اینکه: «آرزوها و هدفهایی که براي خود در نظر میگیریم، تا چه حد متناسب با منابع در دسترس ما انتخاب شده اند ؟ نگرش، باور و ایمان ما، در رابطه با موفقیت و دستیابی به این آرزوها تا چه اندازه مثبت و قطعی است؟ آیا برنامه مشخصی را براي حصول به این هدف طراحی کرده ایم؟ و آیا تلاش و فعالیتها در راه رسیدن به موفقیت، به اندازه کافی و هم جهت با هدفمان بوده است؟» موارد مهمی هستند که اگر به درستی مدنظر قرار گیرند میتوانند آرزوهاي ما را محقق نمایند. در باورهاي اعتقادي ما، مؤلفه مهم دیگري هم وجود دارد که از آن تحت عنوان "خواست خداوند" تعبیر میشود اما توصیه هاي دینی که توسط بزرگان و پیشوایان ما ارائه شده است همگی حکایت از آن دارد که توکل به خداوند، بدون آماده کردن مقدمات، اتخاذ تدابیر و تلاش سودمند، ارزش و اعتباري نداشته و سودي را عاید ما نمیکند و در نقطه مقابل، تدابیر، برنامه ها و تلاشهایمان اگر مزین به توکل به خداوند و قدرت لایزال او گردند ثمرات گرانقدري را نصیب ما خواهد کرد. ما در این لحظه، بنا داریم که فقط به روي یکی از این مؤلفه هاي تأثیرگذار بر کسب موفقیت و دستیابی به اهداف و آرزوها تمرکز کنیم و آن همان « برنامه ریزي» است [4, 5].

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزي، تعاریف مختلفی دارد اما ساده ترین آن، این است که «برنامه ریزي» عبارتست از: کوششهاي اندیشمندانه  آدمی براي یافتن راه هایی که به اتخاذ بهترین تصمیمات براي تأمین رفاه و ایجاد ترقی او منجر میشود. به بیان ساده تر: اندیشیدن و تنظیم پیشاپیش امور، قبل از بروز وقایع و رویدادهاست[5].

برنامه ریزی فرآیند تعیین اهداف و خطوط کلی فعالیت ها و مأموریت های سازمان در بلند مدت است، تشخیص اولویت ها و تعیین اقدامات اصلی و کلیدی که برای نیل به اهداف سازمان ضروری است نیز در فرآیند برنامه ریزی انجام می گیرد. برنامه ریزی با تصمیم گیری تفاوت دارد. از طریق فرایند برنامه ریزی است که مجموعه ای از تصمیمات اتخاذ می شود[6].

 

چالش‌های برنامه ریزی

 • اشتباه در برآوردها: وقتی در برآوردهای منابع و محدودیت‌ها اشتباه می‌کنیم یقیناً برنامه‌ای که تدارک می‌بینیم از دقت لازم برخوردار نخواهد بود.
 • درنطر نگرفتن سناریو جایگزین: ممکن است در طراحی‌ برای عوامل اصلی و فرعی تنها یک پیش‌بینی انجام شده باشد، و همان موقع اجرا برنامه ناکارآمد یا ناممکن از آب درآید و کل برنامه ریزی را دچار مشکل کند.
 • برنامه‌ریزی‌های غیر منعطف در اجرا: درست است که باید در برنامه‌ریزی همه چیز در نظر گرفته شود، ولی اگر برنامه منعطف نباشد، یعنی قابلیت جابجایی لااقل در برخی از عناصر برنامه وجود نداشته باشد و یا در زمان‌بندی‌ها برای تأخیر و تعجیل‌ها فضایی درنظر گرفته نشده باشد، در اجرا دچار چالش خواهید شد.
 • اجرای نامناسب برنامه: برخی از برنامه ها عالی تدوین می‌شوند و ایرادات بسیار جزئی دارند، ولی موقع اجرا که فرا می‌رسد کارکرد خود را از دست می‌دهند، به این علت که برنامه اجرا نمی‌شود و در عمل چیز دیگری اتفاق می‌افتد. پایبند بودن به برنامه تنها ضمانت پاسخگو بودن فرآیند برنامه ریزی است.
 • سهل انگاری در طی روند اجرای برنامه: چالش دیگری که وجود دارد این است که در روند اجرا، برنامه پایش نمی‌شود تا ضعف‌ها و ایرادات احتمالی به موقع تشخیص داده شوند، روند از قبل پیش بینی شده مدام ادامه پیدا می‌کند تا وقتی می‌بینیم از هدفی که داشته‌ایم دور شده‌ایم و دیگر شاید کاری از دستمان ساخته نباشد.
 • کامل‌گرایی در طراحی برنامه: کامل‌گرایی یعنی آنقدر به کلیات و جزئیات یک موضوع اهمیت داده شود تا همه چیز درست و تکمیل باشد که اولویت یا اهمیت کار از دست برود. در برنامه ریزی هم بعضی از افراد دچار این مشکل می‌شوند به گونه ای که ایده اصلی یا در طرح گم می‌شود یا به کلی کنسل می‌شود. مشکل دیگرش این است که خود طراح/طراحان را خسته و دلزده می‌کند [5, 6].

 انواع برنامه ریزي و ویژگیهاي یک برنامه خوب:

برنامه، یک ابزار است در دست ما که اگر درست از آن استفاده کنیم تحقق درصد بالایی از آرزوهایمان قطعی خواهد بود.

برنامه ریزی از جنبه های مختلف قابل طبقه بندی است [7]:

برنامه ریزی از جنبه ماهیت به فیزیکی، سازمانی، فرایندی، مالی، وظیفه ای و عمومی دسته بندی می شوند.

برنامه ریزی از نظر زمانی به سه نوع تقسیم میشود[7]:

الف-برنامه ریزی کوتاه مدت ( عملیاتی و تاکتیکی )

ب- برنامه ریزی میان مدت

ج- برنامه ریزی بلند مدت

برنامه ریزی از نظر شکل پرداختن به مسائل و محتوای برنامه به گونه ای دیگر نیز تقسیم میشود که عبارتند از[7]:

الف- برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی)

ب- برنامه ریزی تاکتیکی

ج-برنامه ریزی عملیاتی

برنامه ممکن است تحصیلی، شغلی، ورزشی، خانوادگی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی باشد. ممکن است تلفیقی از انواع مختلف باشد. نوع برنامه، خیلی مهم نیست آنچه مهم است این است که یک برنامه، براي آنکه اثر بخش و موفقیت آفرین باشد باید واجد حداقل 5 ویژگی باشد:

1-در تنظیم برنامه از افرادي که بیشترین آگاهی را از هدف مورد نظر داشته و بیشترین دخالت و درگیري را در اجراي فرآیندهاي مرتبط با آنها دارند استفاده شود.

2-از اهدافی تشکیل شده باشد که این اهداف با فلسفه وجودي سازمان همخوانی داشته باشند.

3-در هدف گذاریها به ظرفیتها و محدودیتهاي موجود در درون و برون سازمان به خوبی توجه شده باشد.

4-ساده، روشن، قابل فهم، زمان دار، قابل اندازه گیري و قابل انعطاف ( داراي قابلیت بازنگري در حین اجراي برنامه و انطباق آن با شرایط جدید) باشد.

5-مجموعه هدفها و فعالیتهاي منظور شده در برنامه با یکدیگر هماهنگ بوده و در جهت رسیدن به آرزوها باشد.

از بین انواع برنامه ها به نظر میرسد آن نوعی که بتواند به نحو مناسبتري پاسخگوي آرزوها و اهداف ما باشد «برنامه  استراتژیک» است[6-8].

 

 

برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی)

برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از انتخاب وسیله ها، هدف های کوتاه مدت و هدف های میان مدت که قبل اینها چشم انداز (هدف تخیلی یا ایده آل) ازپیش توسط مقامات بالا و یا قرار دادی تعیین شده است. این برنامه در تعیین خطوط کلی کار و برنامه های تاکتیکی متمرکز بر وسایل لازم برای دستیابی به اهداف نهایی می باشند [7, 9].

برنامه های استراتژیک چارچوب و اساسی است که عملیات و برنامه های جزئی سازمان را شکل می دهد و به آن ها جهت می بخشد . برنامه ریزی استراتژیک با خصوصیت فراگیر بودنش برنامه های جزئی سازمان را در بر می گیرد و آن ها را هماهنگ می سازد و تصمیمات سطح عملیاتی را تحت تأثیر قرار می دهند. اگر جنبه های عملیاتی سازمان با استراتژی هم راستا نباشد، برنامه استراتژیک موفق نخواهد بود [4, 9].

زیر بناي برنامه استراتژیک بر این نکته کلیدي و پاسخ به این سؤال اساسی است که «اساساً براي چه به وجود آمده ام و هدف از به وجود آمدنم چه بوده است؟» به عبارت دیگر، اولین پرسش که شاید بتوان گفت یکی از راهگشاترین سوالات در زندگی فردي و اجتماعی ما و نیز یکی از بنیاديترین سوالات در عرصه یک سازمان یا بخش محسوب میشود این است که من یا ما چرا اینجا هستیم؟ پاسخ به این سوالات، رسالت یا مأموریت ما را تشکیل میدهد. در سایر برنامه ها به این پرسش کمتر توجه میشود. به همین دلیل است که شاهد هستیم در برنامه هاي معمولی میان مدت یا بلند مدت غیر استراتژیک، یکسري اهدافی در نظر گرفته میشوند و در پرتو پیگیري و تلاش، ممکن است محقق هم گردند اما به واقع شاید گرههاي موجود همچنان باقی مانده و مشکلاتی که با هدف رفع آنها اقدام به برنامه ریزی کرده بودیم همچنان لاینحل موجود باشند. علت این امر آن است که آن هدف گذاريها متناسب با فلسفه وجودي ما یا سازمان طراحی نشده است. برنامه استراتژیک به مثابه یک قطب نما در کف دست یک ناخداي کشتی در یک شب هولناك، طوفانی و سیاه میماند که میتواند او و کشتی و سرنشینانش را از میان هجوم امواج سهمگین، به سلامت به ساحل نجات برساند. علت آنکه آن را استراتژیک، نام نهاده اند نیز این است که کاملاً مبتنی به انواع استراتژيها یا راهبردها و یا راههاي مناسب رسیدن به هدف است. این استراتژيها، از میان دهها استراتژي انتخاب میشوند و راهبردهایی هستند که متناسب با توان ما و شرایط محیطی برگزیده شده اند بنابراین صرفاً جملاتی بر روي کاغذ نیستند. حال این سؤال پیش میآید که یک برنامه استراتژیک، از چه بخشهایی تشکیل شده است؟[4, 10, 11].

 

اجزاء برنامه استراتژیک و تعریف آنها

1- چشم انداز یا دور نما (Vision): آن نقطه آرمانی که قصد داریم پس از 3 یا 5 یا 20 سال به آن برسیم کجاست [4, 7, 9].

2- رسالت یا مأموریت (Mission) : که فلسفه وجودي ما یا مرکز تحقیقاتی ما را تشکیل میدهد. رسالت بخش یا مرکز تحقیقاتی مرتبط با این حقیقت است که براي پاسخگویی به چه نیازهایی به وجود آمده ایم و براي انجام هر چه بهتر این پاسخگویی، چه وظایفی را بر عهده داشته و ملزم به مراعات چه استانداردهایی هستیم. به عبارت ساده تر، رسالت در پاسخ به 5 سوال زیر تعیین می گردد: «پاسخگویی به چه نیازي؟»، «ارائه خدمت به چه کسانی؟»، «فعالیت در چه مکانی؟»، «دستیابی به اهداف از چه طریقی؟»، «رسیدن به هدف با دارا بودن کدام مزیتها و قابلیتها؟» [4, 7, 9].

 3-ارزشها (Values): بر ما چه ارزشهایی حاکم است؟ اینها مواردي هستند که ما حاضر نیستیم تحت هیچ شرایطی آنها را کنار بگذاریم مگر در شرایطی که ارزش والاتري نظیر جان انسانها در خطر باشد[4, 7, 9].

4-ذینفعان (Stakeholders) : شامل افراد، گروهها یا سازمانهایی می شود که با نوع عملکرد ما در ارتباط بوده و تحت تأثیر نتایج آن قرار میگیرند و ممکن است درون سازمانی یا برون سازمانی باشند[4, 7, 9].

5-عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصتها) SWOT : سازمان هایی که ما در آن به خدمت مشغولیم در درون خود، از تواناییها و یا کاستیهایی برخورداریم که به آنها نقاط قوت (Strengths)یا نقاط ضعف (Weaknesses)گفته می شود. در نقطه مقابل، در محیط بیرون ما عوامل و متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی متعددي وجود دارند که اگر به صورت بالقوه داراي اثرات مثبت باشند به آنها فرصت (opportunity)  و اگر داراي اثر منفی باشند تهدید (Threat) گفته میشود. یکی از مهمترین کارهایی که در طراحی یک برنامه استراتژیک انجام میشود این است که به شناسایی و فهرست کردن نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتها بپردازیم. در مثال ناخداي کشتی، اگر ناخدا، به نقاط قوت خود، کارکنان و کشتی که سرمایه هایش را تشکیل میدهند واقف نباشد و قبل از حرکت، نقاط ضعفش را شناسایی نکرده و رفع نکند و نیز اگر به شرایط محیطی، آب و هوایی و تهدیدات جوي و ... که ممکن است در طول مسیر برایش ایجاد شود واقف نباشد و پیش بینی هاي لازم را به عمل نیاورد هیچگاه نمیتواند از آن مهلکه به سلامت عبور کند. ما در جهانی زندگی میکنیم که بصورت دائم و فشرده، تحت تأثیر عوامل محیطی قرار داریم. اگر بدون در نظر گرفتن آنها و بدون مدنظر قرار دادن ظرفیتها و کاستیهاي خود، به طراحی برنامه بپردازیم عایدي جز شکست نصیبمان نخواهد شد. جمله معروفی است که میگوید: « شکست در برنامه ریزي چیزي نیست جز برنامه ریزي براي شکست! ». یکی از مهمترین دلایل شکست ما در رسیدن به آرزوها و اهدافمان، نداشتن طرح و برنامه مشخص است و موضوع مهمتر دیگر، آنست که برنامه ریزيهاي ما غیرعملیاتی و بدون در نظر گرفتن مقتضیاتمان بوده و در حقیقت، برنامه ریزي براي شکست بوده است!. شناسایی و تحلیل دقیق نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتها، وجه تمایز برنامه استراتژیک با سایر برنامه هاست [4, 7, 9].

متخصصین بهداشت محیط در زمینه­های زیر می­توانند از دانش و اطلاعات خود بهره ببرند[2]:

 • ارائه و انجام برنامه هاي  تحقيقاتي در يكي از زمينه­هاي بهداشت محيط
 • مشاركت در ارائه طرح كانال هاي جمع آوري فاضلاب و سيلاب­هاي شهري
 • مشاركت در ارائه طرح سيستم هاي جمع آوري زباله
 • مشاركت در ارائه طرح سيستم هاي انتقال و توزيع آب آشاميدني
 • مشاركت در ارائه طرح واحدهاي تصفيه آب، تصفيه فاضلاب، دفع مواد زائد جامد، كنترل آلودگي هوا
 • بررسي و تصميم گيري در موارد اجرايي برنامه­هاي ارائه شده با در نظر گرفتن جنبه­هاي فني و اقتصادي آن
 • مديريت امور اجرايي بهداشت محيط
 • فرایندهای آلودگی آب و تصفیه
  • مدیریت منابع آب
  • جمع آوری فاضلاب، تصفیه و استفاده مجدد از آنها
  • بررسی آلودگی خاک و اصلاح زیستی
  • حفاظت در برابر اشعه
  • بررسی آلودگی صوتی و کنترل آن
  • بیوتکنولوژی محیط زیست و فناوری نانو
  • انرژیهای تجدید پذیر و فن آوری جایگزین
  • اقتصاد محیط زیست
  • بوم شناسی انسانی
  • آموزش بهداشت محیط زیست
  • ارزیابی اثرات زیست محیطی
  • استاندارد زیست محیطی
  • مدل سازی در علوم و مهندسی بهداشت محيط
  • ژنتيك و فن آوري زيست محيطي
  • ميكروبيولوژي پيشرفته  محيط
  • ارزیابی و مدیریت ایمنی در فرآیندهای مواد غذایی
  • مديريت آلاينده ها در سواحل و درياها
  • استفاده مجدد و بازچرخش آب
  • سيستمهای طبيعی تصفيه فاضلاب
  • روش هاي فرآورش و دفع لجن
  • ارزیابی اثرات طرح های توسعه بر سلامت و محیط
  • پايش کیفیت هوا
  • فن آوري كمپوست (فرايند و طراحي)
  • كنترل و تصفيه شيرابه
  • بازيافت مواد و انرژي
  • مديريت مواد زا ئد خطرناك
  • رفتار شناسي آلاينده ها در محيط زيست
  • فن آوری زباله سوزها

معرفی مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

کمیته تحقیقات بهداشت محیط در تاریخ 3/12/1385 با ابلاغ رسمی معاون وقت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان شروع به فعالیت نمود. کمیته مذکور طی چهار سال با جدیت و پشتکار اعضاء ، راهبری حداقل بیست و پنج طرح تحقیقاتی و انجام پژوهش های متعدد موفق به چاپ حدود بیست و دو مقاله در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و بین المللی معتبر گردید.  نظر به این پیشینه درخشان با هماهنگی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه کمیته مذکور فعالیت خود را تحت عنوان مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ادامه داد. تائیدیه ادامه فعالیت کمیته بصورت مرکز در جلسه مورخ 12/6/1390 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مطرح و در تاریخ 15/6/1390در سایت های مربوطه انتشار یافت. بالاخره با بررسی شش سال فعالیت چشم گیر و شاخص انجام شده، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 23/2/ 13۹۲ موافقت اصولی خود را با ادامه فعالیت رسمی مرکز تحت عنوان مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط  اعلام نمود.

 

وضعیت موجود و دورنمای توسعه مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان  برای 5 سال آینده

الف-نیروی انسانی متخصص

مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دارای 23 عضو می­باشد که

 •           6 عضو مرکز تحقیقات بصورت تمام وقت
 •           13 عضو مرکز تحقیقات بصورت نیمه وقت
 •           3 پژوهشگر تمام وقت
 •           1 عضو هیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات بصورت تمام وقت

مشخصات اعضای مرکز در پیوست 1 این برنامه آمده است.

 

کادر پژوهشی تمام وقت مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط به شرح زیر میباشد:

ردیف

عنوان پست

تعداد

مرتبه علمی

1

رئیس مرکز

1

استاد

2

هیات علمی پژوهشی

1

دکتری مهندسی عمران گرایش منابع آب

3

پژوهشگر مرکز

2

کارشناس ارشد شیمی

4

پژوهشگر مرکز

1

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

 

 

ب- آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی

مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط به صورت مشترک با گروه بهداشت محیط دارای آزمایشگاههای زیر میباشد:

 1. آزمایشگاه پژوهشی بهداشت محیط
 2. آزمایشگاه آنالیز دستگاهی (1)
 3. آزمایشگاه آنالیز دستگاهی (2)
 4. آزمایشگاه شیمی محیط             
 5. آزمایشگاه میکروب شناسی محیط           
 6. آزمایشگاه بهداشت هوا                        
 7. آزمایشگاه  پسماند         
 8. آزمایشگاه بهداشت پرتوها و حفاظت
 9. آزمایشگاه سم شناسی محیط
 10. آزمایشگاه و کارگاه نمونه سازي سيستم هاي تصفيه آب
 11. آزمایشگاه و کارگاه نمونه سازي سيستم هاي تصفيه فاضلاب

 

ج-فعالیت­های این مرکز  تاکنون عبارتند از:

 • مرکز تحقیقات از ابتدا تا کنون بیش از 192 طرح تحقیقاتی را تصویب و مدیریت نموده است.
 • چاپ 1 عنوان کتاب و در دست چاپ داشتن 3 عنوان کتاب
 • انتشار بیش از 250 مقاله در مجلات معتبر داخلی و بین المللی
 • انتشار بیش از120 مقاله در همایش­های ملی و بین المللی
 • راه اندازی و انتشار فصلنامه لاتین علمی و پژوهشی مدیریت و مهندسی بهداشت محیط زیر نظر مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط از پاییز 2014 با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران
 • ارتقاء وب سایت مرکز به زبان فارسی و انگلیسی
 • دارای تعداد بیش از 84 جلد چاپی و بیش از 2000 نسخه کتاب الکترونیکی در زمینه بهداشت محیط میباشد.
 • عضو شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور می باشد.
 • تاکنون طرح های تحقیقاتی مشترکی را با صنایع و سازمانهای مختلف ازجمله مجتمع صنعتی معدنی گل گهر سیرجان، مجتمع لاستیک بارز کرمان، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان محیط زیست استان کرمان منعقد نموده  و فعالیت  مشترک با صنایع و نهادهای دولتی در این زمینه ادامه دارد.
 • اخذ مجوز برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهشی از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت جهت جذب دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط .

ارزشیابی مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط

کسب امتیاز 66/507 و نمره 11/0 z*= در سال 1393

کسب امتیاز 44/344 و نمره 77/0z*= در سال 1394

کسب امتیاز 37/347 و نمره 54/0z*= در سال 1395

*Z-score

برنامه توسعه برای 5 سال آینده

الف-نیروی انسانی متخصص

 • بهداشت محیط یکی از رشته¬های چند وجهی است و علوم مختلف شیمی، میکروبیولوژی، ریاضی و ... را شامل میشود.
 • بخش¬های عمده و اصلی رشته بهداشت محیط را علوم آب، فاضلاب، هوا و مواد زائد تشکیل می¬دهد که از تمام این علوم بهره می¬برد.
 • بر این اصل چارت تشکیلاتی مرکز تحقیقاتی مهندسی بهداشت محیط بصورت زیر پیشنهاد میگردد.

 

چارت تشکیلاتی پیشنهادی مرکز تحقیقاتی مهندسی بهداشت محیط

 

شرایط احراز:

رئیس مرکز: لزوماً بایستی عضو هیات علمی با مدرک Ph.D در رشته بهداشت محیط بوده و حداقل مرتبه آن دانشیار باشد.

معاون مرکز:

دبیر شوراي پژوهشی: مرکز بایستی حائز شرایط ذیل باشد

۱- مشارکت در اجراي ۳ طرح تحقیقاتی

۲- انتشار حداقل ۲ مقاله درمجلات معتبر در ۵ سال گذشته

اعضاي شوراي پژوهشی: بایستی حداقل در سه طرح تحقیقاتی مشارکت داشته و دوره های روش تحقیق را گذرانده باشند و حداقل دارای یک مقاله ISI در سه سال اخیر باشد. تداوم عضویت در شورای پژوهشی نیز مستلزم دارا بودن حداقل یک مقاله چاپ شده در هر سال در مجلات علمی و پژوهشی کشور بعنوان نفر اول یا نویسنده مسئول با افیلیشن مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط خواهد بود.

اعضاء مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو اصلی و عضو پیوسته بشرح زیر می­باشد :
الف ) اعضاء اصلی: اعضاء هیات علمی مرکز و گروه بهداشت محیط، کارشناسان و پژوهشگرانی که حداقل ۴۰ ساعت در هفته در مرکز حضور داشته و به فعالیت  تحقیقاتی اشتغال داشته باشند.
ب ) اعضاء پیوسته: اعضاء هیات علمی سایر مراکز تحقیقاتی یا گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی خواهند بود که با حفظ عضویت اصلی در واحد محل خدمت خود بنا به درخواست مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط  به موجب حکم ریاست دانشگاه  به عضویت مرکز در می آیند.

ب- احداث و تجهیز مجتمع آزمایشگاهی بهداشت محیط مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط

 

مدیریت استراتژیک مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط در پنج سال آینده

تدوين استراتژي:

 1. چشم انداز مرکز
 2. رسالت مرکز
 3. ارزش ها
 4. ذینفعان
 5. SWOT
 6. اهداف
 7. استراتژی ها

 

1-چشم انداز مرکز (Vision):

مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان برآن است با توسعه دانش، پژوهش و فن آوری و گسترش توانمندی ها به موارد زیر دست یابد:

 

 به قطب علمي تحقیقات در زمینه بهداشت محیط در کشور تبدیل گردد.

بستر مناسب جهت انجام پژوهش های تخصصی و نوآوری در حوزه بهداشت محیط را تامین نماید.

مرکزی قابل اطمینان جهت مشاوره موثر و سیاست گذاری منطقه ای، داخلی و بین المللی باشد.

در پنج سال آینده سطح پژوهش های بهداشت محیط کشور را به سطح کشورهای پیشرفته جهان برساند.

تا  سال 1402،  اين مرکز از لحاظ توليدات پژوهشي در منطقه به رتبه اول برسد.

2-رسالت (Mission):

مهمترین عامل موفقیت سازمان ها، مدیریت همراه با برنامه ریزی منطقی است. در پرتوی برنامه ریزی راهبردی، جهت گیری آینده سازمان بدرستی تبیین شده و با فراهم کردن زمینه مناسب برای تفکر استراتژیک در مدیران، باعث اتخاذ تصمیمات بر مبنای توسعه جامع و مستمر و در نهایت بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمان و بهبود عملکرد مرکز خواهد شد. مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان با رعایت ارزشها، باورها ،توانایی ها و محدویت های اقتصادی و اجتماعی به منظور گسترش پژوهش، افزایش تولید علم و بومی سازی و همچنین تحقیقات بنیادی و کاربردی، ارتقاء سطوح برنامه های موجود مهندسی بهداشت محیط و ایجاد برنامه های جدید و راهکارهای علمی مبتنی بر نتایج تحقیقات در جهت حفاظت از محیط زیست بمنظور ارتقاء سطح بهداشت عمومی  اقدام به تدوین برنامه راهبردی نموده است. مرکز تحقیقات بر آن است تا از طریق بکارگیری نیروی ورزیده و علاقمند، آگاه به مسائل عملي روز، توانمند، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و محیط و همچنین فراهم نمودن امکانات و تجهیزات مورد نیاز با تکیه بر خلاقیت و نوآوری اعضاء و پژوهشگران با حرکت به سمت چشم انداز و رسالت خود و با تحقق بخشیدن به اهداف خود بتواند خدمات ارزنده ای را در جهت توسعه سلامت پایدار جامعه ارائه نماید.

 • تولید علم در زمینه بهداشت محیط
 • همسو نمودن پژوهش ها با نیاز های واقعی جامعه
 • طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی
 • اطلاع رسانی و انتشار دستاورد های علمی مناسب و پایا
 • توانمندسازی پژوهشی محققان و کارشناسان مرکز
 • ایجاد زمینه نوآوری و ابتکار در پژوهش
 • پشتیبانی از مبتکران و نوآوران در امر پژوهش های کاربردی
 • توسعه ارتباطات علمی آموزشی با مراکز صنعتی
 • کمک به تدوين سياست و استراتژي هاي در حوزه بهداشت محیط
 •  توليد و ارتقاء دانش بهداشت محیطی روا و پايا در جوامع دانشگاهي
 • تعالي فرهنگ بهداشتي وسلامت در جامعه ايران

3) ارزش ها (Value)

 • توجه به نیازهای اساسی جامعه در حوزه علوم بهداشتی و حل مشکلات در حوزه سلامت
 • تاکيد بر حل مشکلات بهداشت محیطی جامعه
 • جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی در راستای چشم انداز و رسالت مرکز    
 • رعایت اخلاق پژوهش در انجام فعالیتهای پژوهشی مرکز   
 • تامین انتظارات ملی متناسب با نقشه جامع علمی کشور و برنامه چشم انداز 1402 کشور
 • تشویق پژوهشگران داوطلب به منظور رشد خلاقیت های فردی و اجتماعی
 • حمایت از مالکیت معنوی محققین و رعایت حقوق پژوهشگران

4) دريافت كنندگان خدمات و ذينفعان :

-   جامعه و مردم

-   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-   وزارت صنعت، معدن و تجارت

-   وزارت نیرو

-   استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و دهداری ها

-   دانشگاه هاي علوم پزشكي

-   دانشكده هاي بهداشت

-   ساير مراكز تحقيقاتي مرتبط با بهداشت

-   صنایع و کارخانجات سطح کشور

-   شرکت های دانش بنیان

-   جامعه پزشكي و بهداشتي ( متخصصين، كارشناسان، تكنسين ها و دانشجويان و...)

-     پرسنل مركز

-   سازمان هاي منطقه اي و بين المللي ( WHO و... )

-   ساير كشورها

 

5) عوامل درونی و بیرونی سازمان (SWOT)

نقاط قوت (Strengths):

S1- حمایت معاونین پژوهشی سازمانها و نهادهای دولتی

S2- وابستگي به دانشگاه

S3- موقعيت جغرافيايي

S4- وجود هیات علمی متخصص و توانمند در زمینه بهداشت محیط و علوم مرتبط

S5- ارزش گذاري به نيروي انساني

S6- ارتباطات نزديك و موثر مركز با ساير مراكز        

S7- وجود دوره هاي تحصيلات تكميلي

S8- علاقه و انگیزه اعضای مرکز برای فعالیت های پژوهشی در زمینه بهداشت محیط و علوم مرتبط

S9- ارائه و انجام برنامه‌هاي تحقيقاتي با همکاری مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و یا ارگانهای اجرایی در بهینه سازی هر یک از عناصر بهداشت محیط (آب، فاضلاب، هوا و پسماند) با توجه به نیازهای بین المللی، منطقه ای، کشوری، استانی و محلی

S10- چاپ و انتشار مجله تخصصی علمی پژوهشی لاتین تحت عنوان مدیریت و مهندسی بهداشت محیط با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران

S11- برخورداري از فرهنگ كارگروهي

S12- توان برگزاری کارگاههای تخصصی

S13- توان برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با صنعت

S14- توان برگزاری کارگاه های پژوهشی

S15- پتانسیل ارتباط با مراکز علمی و محققین داخلی و خارجی

S16- سهولت فرآیند رسیدگی به پروژه های پژوهشی

S17- آینده نگری در دیدگاه مسئولین مرکز

S18- امکان استفاده از تجهیزات و آزمایشگاهها و کارگاههای گروه بهداشت محیط بصورت مشترک

 

نقاط ضعف (Weaknesses):

W1- عدم تصویب قطعی مرکز

W2- نبود رديف بودجه اي مستقل

W3- وضعيت نامناسب امور مالي مركز

W4- کمبود نيروي انساني و امکانات پشتیبانی

W5- پراکندگي منابع انساني و مالي 

W6- کمبود فضاي فيزيکي وتجهیزات مربوط 

W7- کمبود امکانات برای اعضای هیأت علمی جهت شرکت درکارگاههای آموزشی خارج ازکشور

W8- کمبود امکانات و تجهيزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 W9- عدم وجود بودجه کافی جهت خرید سایر تجهیزات آزمایشگاهی

 W10- عدم وجود بودجه کافی جهت انجام طرح های پژوهشی

 

فرصت ها(Opportunities):

O1- نگرش مثبت به جايگاه پژوهش مركز

O2- لزوم انجام پژوهش در زمينه بهداشت محیط و محیط زیست با توجه به مشکلات موجود

O3- وجود امکانات و همکاري سازمان هاي ذيربط

O4- امکان پژوهش و تحقیق به علت وجود مشكلات بهداشتي در منطقه

O5- ارتباط با مسئولین وزارت متبوع و سازمان های ذیصلاح

O6- ارتباط مناسب با انجمن هاي علمي و بردهاي تخصصي

 O7- ارتباط مناسب با دانشمندان ايراني و غير ايراني خارج از كشور

O8- حمایت و رویکرد مثبت دانشگاه و معاونت محترم پژوهشی نسبت به امر پژوهش و حمایت از مرکز

O9- دیدگاه مثبت محققین، پژوهشگران، دانشجویان و مسئولین دانشگاه نسبت به مرکزتحقیقات مهندسی بهداشت محیط

O10- در دسترس بودن امكانات آزمايشگاهي دانشكده بهداشت

O11- سیاستها وخط مشی دولت و وزارتخانه در ارتباط با توسعه تحقیقات در زمينه بهداشت محیط و محیط زیست

O12- وجود متخصصان رشته های مختلف آماده همکاری با مرکز

O13- وجود مجلات علمی در دسترس برای چاپ مقاله و رشد مرکز

O14- برگزاری همایش های کشوری و بین المللی جهت معرفی مرکز

O15- سهولت انتشار مقالات حاصل از تحقیقات صورت گرفته در مجله لاتین مرکز تحقیقات تحت عنوان مدیریت و مهندسی بهداشت محیط

O16- همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران با مجله لاتین مرکز تحقیقات

O17- عضویت در شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور

 تهديدها (Threats):

T1- مهاجرت و يا بازنشستگي پژوهشگران با تجربه

T2- پراکندگي منابع مالي در حوزه پژوهش در سطح استان

T3- وجود تحریم های بین المللی وعدم امکان دسترسی به برخی مواد و تجهیزات

T4- کمبود اعتبار جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

T5- پايين بودن سهم بخش پژوهش در سرانه درآمد ملي

T6- توجه ناکافی به برنامه های بهداشتی و زیست محیطی در برنامه های کلان ملی

 T7- نوسانات وضعيت اقتصادي كشور

T8- کمبود کادر و نیروی انسانی مورد نیاز

T9- ضعف و انفعال در ارتباطات دانشگاهي

T10- عدم همکاری برخی سازمانها در جهت تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده

T11- قوانين و مقرارت دست و پاگير اداري

T12- نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و عدم همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی جهت تامین بودجه پروژه های تحقیقاتی

T13- عدم کاربردی شدن برخی طرح های تحقیقاتی کاربردی

T14- عدم تبدیل برخی طرح های تحقیقاتی به محصول و تجاری سازی

اهداف مرکز:

 • ارائه راهکارهای علمی و جدید در جهت تدوين و اجراي صحيح برنامه‌‌هاي بهداشتی مرتبط، در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي
 • توسعه پژوهش های بنیادی ، کاربردی و جامعه محور در زمینه مهندسی بهداشت محیط و محيط زيست در جهت افزایش تولید علم
 • ایجاد برنامه های جدید مبتنی بر نتایج تحقیقات بمنظور ارتقاء سطح بهداشت عمومی  جامعه
 • همکاري با مراکز تحقيقاتي مرتبط
 • تربيت نيروي انساني متخصص و محقق در زمينه  مهندسی بهداشت محیط
 • تشويق، ترغيب و بکارگيري محققين  
 • تولید و گسترش راهکارهای علمی جدید و ارتقاء روشهای موجود در جهت حفاظت از محیط زیست
 • ارزيابي برنامه هاي کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارائه راهکار جهت بهره برداری
 • ترویج مباحث بهداشت محیطی در سطح جامعه و افزایش آگاهی اجتماعی در این زمینه
 • افزایش شاخص تولید مقالات پژوهشی مرتبط در سطح ملی و بین المللی
 • توسعه و گسترش تحقیقات جدید بین رشته ای در زمینه بهداشت محیط  و سایر علوم
 • افزایش سطح دانش، پژوهش و فن آوري و گسترش برنامه های جدید در جهت فراهم ساختن محيطي سالم
 • افزایش توانايي‌هاي لازم جهت شناخت، بهسازي و بهداشت محيط زيست
 • تقویت خلاقیت و نگرش بهداشتي و به كار‌‌گيري راهکارهای علمی جدید در جهت بهره وري منطقي از بهداشت محيط و محيط زيست
 • توسعه ساختاري ارتقا مرکز به پژوهشکده "عوامل محیطی موثر بر سلامت" تا پایان برنامه5 ساله مرکز
 • احداث مجتمع آزمایشگاهی بهداشت محیط مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط
 • تجهیز مجتمع آزمایشگاهی بهداشت محیط مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط به منظور اخذ گواهینامه  و تایید کیفی 17025 جهت ارزیابی و نظارت و کنترل عوامل محیطی موثر بر سلامت در کشور

 

راهبردها (Strategies):

جهت تدوین استراتژی های مرکز تحقیقات ابتدا گروه تدوين برنامه راهبردی تشکيل شد و طي جلسات متعدد ،‌ ديدگاه ها و انتظارات ذينفعان استخراج گرديد. با مطالعه برنامه هاي کلان کشور شامل چشم انداز 1402، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمي سلامت، برنامه استراتژيک دانشگاه و براساس وظايف و اهداف مشخص شده در اساسنامه، رسالت وچشم انداز مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان ترسيم شد.

 

در بيانيه رسالت، محورهاي ارزشي که نشان دهنده مباني اعتقادي اين حوزه مي باشد مورد توجه دقيق قرار گرفت و 9 استراتژی به شرح ذیل تدوین گردید:

 • استراتژی 1: توسعه ساختاري مرکز
 • استراتژی 2: ارتقاء جايگاه پژوهشي مرکز
 • استراتژی 3: ارتقاء جايگاه آموزشي مرکز
 • استراتژی 4:توسعه و توليد علم
 • استراتژی 5: کوشش در جلب همکاری و افزايش تعامل با ساير دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي، نهادهای اجرائی مرتبط داخلی وخارجی
 • استراتژی 6: توانمندسازی اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
 • استراتژی 7: حمایت طرح های پژوهشی
 • استراتژی 8: تقويت منابع اطلاعاتي مرکز
 • استراتژی 9:  فعالیت در زمینه کار آفرینی  و تولید محصولات دانش بنیان

 

استراتژی 1 : توسعه ساختاري مرکز

اهداف عینی:

 • اخذ چارت سازماني مرکز تا پايان سال 1402
 • جذب نيروي انساني به ميزان 70% پست هاي سازماني تا پايان برنامه5 ساله مرکز
 • پیگیری منابع مالی لازم در حوزه پژوهش و آموزش
 • احداث مجتمع آزمایشگاهی بهداشت محیط مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط
 • تجهیز مجتمع آزمایشگاهی بهداشت محیط مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط به منظور اخذ گواهینامه  و تایید کیفی 17025 جهت ارزیابی و نظارت و کنترل عوامل محیطی موثر بر سلامت در جنوب شرق کشور
 • پیگیری ارتقا مرکز به "پژوهشکده عوامل بهداشت محیطی موثر بر سلامت" در صورت تاسیس دو مرکز مرتبط با عوامل بهداشت محیطی موثر بر سلامت تا پایان برنامه5 ساله مرکز
 • تشکیل کار گروه ارتباط باصنعت در مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط

 

 

استراتژی 2 : ارتقاء جايگاه پژوهشي مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط

اهداف عینی:

 • مشارکت اعضای مرکز در 3 همايش ملی و بین المللی تا پايان برنامه5 ساله مرکز
 • پیگیری جهت برگزاري 1 سمینار منطقه آمایشی 8 با مشارکت دانشگاههای آمایشی منطقه 8 تا پایان برنامه پنج ساله مذکور
 • ارتقاء شاخص h-index ،20 درصد اعضای مرکز به 4  و ارتقاء شاخص h-index ،4 درصد اعضا به بالای 11
 • مشارکت اعضای مرکز در پنج جشنواره استاني و کشوري
 • ایجاد گروه های تخصصی پژوهشی در مورد عوامل موثر محیطی بر سلامت
 • حمایت از اجراي طرح  های تحقيقاتی تا پايان برنامه5ساله مرکز

 

 

 

استراتژی 3 : ارتقاء جايگاه آموزشي مرکز تحقيقات مهندسی بهداشت محیط

اهداف عینی:

 • برگزاری دوره دکترای تخصصی پژوهش محور با جذب دانشجو
 • شناسایی راهکارهایی برای تقویت انگیزه  در نیروی انسانی و اعمال آنها
 • حمایت از مشارکت اعضای مرکز به منظور ارتقا سطح علمی آنان در دوره ها و کار گاه های آموزشی
 • حمایت از پايان نامه دانشجويي در مقطع کارشناسي ارشد و بالاتر تا پايان برنامه5ساله مرکز
 • برگزاری کارگاه های روش تحقیق، آمار پیشرفته، SPSS , Design expert
 • برگزاری کارگاه های تخصصی بهداشت محیط مانند کارگاه مدیریت پسماند (پسماندهای خطرناک، اتمی، عفونی و...)، طراحی شبکه های توزیع انتقال آب، کارگاهها و مدل های پراکنش آلاینده های هوا، مدیریت منابع آب و....
 • دعوت از اساتید شاخص بهداشت محیط برای برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی سطح بالا به منظور ارتقاء سطح علمی اعضا و پژوهشگران مرکز

 

 

 

استراتژی 4: توسعه و توليد علم

اهداف عینی:

 • ارائه 10 مقاله در همايش هاي داخلی و خارجي در هر سال
 • انتشار سالانه 10 مقاله با افیلیشن مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط در مجلات نمایه Scopus, pubmed, web of science (ISI)
 • چاپ 1 جلد کتاب
 • راه اندازی کتابخانه دیجیتال مرکز تا پایان برنامه 5 ساله مرکز
 • تلاش و پیگیری در جهت ارتقا مجله لاتین مرکز از رتبه علمی پژوهشی به ISI  در پایان برنامه 5 ساله مرکز

 

 

 

استراتژی 5 : کوشش در جلب همکاری و افزايش تعامل با ساير دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتي، نهادهای اجرائی مرتبط داخلی و خارجی

اهداف عینی:

 • عقد تفاهم نامه همکاري پژوهشي با چهار مرکز تحقيقاتي تا پايان برنامه 5 ساله مرکز
 • شناسايي اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی و مشارکت در اجرای آنها
 • انعقاد قراداد های پژوهشی مشترک با صنایع و جذب سالانه يک سفارش و گرنت از صنایع و وزارت خانه های مختلف  تا پايان برنامه 5 ساله مرکز
 • تلاش برای همکاری طرح های مشترک با دانشگاه هاي خارج از کشور تا پايان برنامه 5 ساله مرکز
 • اجرای طرح ملی سنجش رادون در مناطق مسکونی با همکاری شبکه تحقیقات بهداشت محیط کشور
 • برگزاری نشست های کارگروه های تخصصی در زمینه بهداشت محیط با سازمان های مردم نهاد
 • برقراری ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی برای تبدیل مرکز به عنوان سازمان مرجع منطقه ای
 •  ارتقا جایگاه مرکز به عنوان مشاور فنی در طرح های منطقه ای و ملی
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری مرتبط با سازمان و موسسات ملی و بین المللی WHO، UNEP و...
 • گسترش همکاری های بین بخشی، منطقه ای و بین المللی با نهاد و سازمان های ذینفع در راستای دستیابی به اهداف مشترک

 

 

 

استراتژی 6: توانمندسازی اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

اهداف عینی:

 • فراهم نمودن امکان حضور اعضاء در کارگاه های مورد نیاز در سایر دانشگاه ها و یا مراکز آموزشی
 • تدوین لیست کارگاه های مورد نیاز اعضاء و زمان بندی و برنامه ریزی جهت امکان حضور اعضاء
 • تلاش جهت حمایت از پژوهشگران و اعضا مرکز برای شرکت در همایش های ملی و بین المللی
 • برگزاري کارگاه های آموزشي برای گروه هاي خارج از مرکز تا پايان برنامه5ساله مرکز

 

 

 

استراتژی 7: حمایت از طرح های پژوهشی

اهداف عینی:

 

 • اجراي 10 طرح پژوهشي در هر سال
 • ارائه مشاوره برای توانمند سازی اعضا و دانشجویان برای اجراي طرح های پژوهشی
 • پیگیری تامین مالی طرح های پژوهشی در قالب طرح های دانشجویی و فارغ التحصیلان از طریق معاونت پژوهشی
 • پیگیری جهت کمک رسانی دستگاههای اجرایی برای انجام طرح های پژوهشی مرتبط
 • هدایت دانشجویان به دستگاههای اجرایی با توجه به اولویت های پژوهشی و تامین اعتبار برای به انجام رساندن طرح های پژوهشی
 • حمایت پژوهشگران از طریق در اختیار قرار دادن امکانات آزمایشگاهی و تجهیزاتی مرکز برای اجرای طرح ها

 

 

استراتژی 8: تقويت منابع اطلاعاتي مرکز

اهداف عینی:

 • راه اندازی کتابخانه دیجیتال و تجهيز به 2000 عنوان کتاب تخصصي تا پايان برنامه5ساله مرکز
 • اشتراک 10 عنوان نشريه مرتبط با فعاليت مرکز تا پايان برنامه5ساله مرکز
 • تامين دسترسي صد در صد اعضاء مرکز به اينترنت پر سرعت و پایگاههای منابع اطلاعاتی
 • ارتقا و بروز رسانی سالانه وب سايت مرکز 

 

 

 

 

استراتژی 9: فعالیت در زمینه کار آفرینی  و تولید محصولات دانش بنیان

 

اهداف عینی:

 • تشکیل جلساتی با پژوهشگران و نوآوران به منظور طرح نتایج پژوهش های کاربردی
 • تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی به انجام پژوهش های محصول محور با توجه به اولویت های خاص کشور
 • راهنمایی دانشجویان به مرکز نوآوری برای طرح ایده های محصول محور
 • تجاری سازی دستاورد های پژوهشی مرکز  
 • تلاش برای برگزاری همایش سالانه برای تجاری سازی دستاورد های پژوهشی مرکز 
 • تلاش برای ایجاد دو شرکت دانش بنیان در زمینه بهداشت محیط و محیط زیست با هدف تولید محصولات دانش بنیان
 • حمایت از تولید محصولات دانش بنیان در زمینه مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست 

 

 

 

 

References

[1] Strategic plan of the Department of Environmental Health Engineering, Kashan University of Medical Sciences. 2018.

[2] Ministry of Health Medical Education, Environmental Health Engineering Education Program. 2018.

[3] WHO, Environmental health issues.

[4] Strategic plan of Immunology Research Center of Iran University of Medical Sciences. 2013-2018.

[5] Rowley, D.J., Strategic Change in Colleges and Universities: Planning to Survive and Prosper. Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. 1997: ERIC.

[6] McKenzie, J.F., B.L. Neiger, and R. Thackeray, Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: A primer. 2005: Pearson/Benjamin Cummings San Francisco.

[7] Nekoei-Moghadam, M., M. Beheshtifar, and A. Mouseli, Health service planning. 2016.

[8] Green, A., An introduction to health planning in developing countries. Vol. 2. 1999: Oxford University Press Oxford.

[9] Ansoff, H.I., R.P. Declerck, and R.L. Hayes. From strategic planning to strategic management. in International Conference on Strategic Management 1973: Vanderbilt University). 1976. Wiley.

[10] Second Strategic Plan, Isfahan University of Medical Sciences and Health Services. 2012-2008.

[11] Bryson, J.M., Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement. 2018: John Wiley & Sons.

 

نظر شما :
captcha